Statsrevisorernes anmodninger

Når Statsrevisorerne vurderer, at der er et område, de er særligt interesseret i, udarbejder de en anmodning til Rigsrevisionen. Rigsrevisionen vurderer, om resultatet af undersøgelsen skal formidles til Statsrevisorerne i en beretning eller i et notat. Det afhænger til dels af omfanget af anmodningen og af kompleksiteten af området.