Standarderne for offentlig revision (SOR)

Standarderne for offentlig revision (SOR) fastlægger de faglige krav til udførelsen af opgaver med offentlig revision.

Den offentlige revision har til formål: 

  • at styrke tilliden til offentlige regnskaber og understøtte parlamentarisk kontrol med offentlige midler
  • at øge offentlighedens indsigt med forvaltningen ved at sikre uafhængig, objektiv og troværdig information
  • at sikre ansvarlighed i forvaltningen og fremme forbedringer ved at tilvejebringe ny indsigt og velunderbyggede anbefalinger. 

SOR består af 7 standarder og 3 tilhørende paradigmer for revisors erklæring om den udførte offentlige revision. SOR trådte i kraft den 1. december 2017. De enkelte standarder opdateres løbende efter behov.

SOR 1-4 er kun relevante for Rigsrevisionen. Revisionsfirmaer (godkendte revisorer) er i stedet underlagt en række andre krav i medfør af lovgivningen.

SOR 5, 6 og 7 er både relevante for Rigsrevisionen og for revisionsfirmaer (godkendte revisorer) med opgaver i den offentlige sektor. Standarderne gælder i alle tilfælde, hvor det er bestemt i lovgivningen eller på anden vis, at revisionen af et regnskab skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3.

Sammen med SOR 5 har Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer fastlagt 3 paradigmer for påtegning af årsregnskaber:

Relateret materiale

I tilknytning til SOR 2 har Rigsrevisionen fastlagt et etisk kodeks – "God adfærd i Rigsrevisionen" (PDF).

"Rigsrevisionens syn på ministeransvar og ansvarsplacering i forhold til udøvelse af den statslige revision" (PDF)

Vejledning til revisorer

FSR - danske revisorer og Rigsrevisionen har i denne vejledning samlet en række gode råd til revisorer med opgaver i den offentlige sektor: 

"Vejledning om fastlæggelse af væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter standarderne for offentlig revision (SOR)" (PDF)

Kontakt

Kristoffer Blegvad
Chefkonsulent

Revision af statstilskud

Ministerierne skal høre Rigsrevisionen, når de udformer bestemmelser om revision af statstilskud. Vi har samlet en række spørgsmål og svar med råd til ministerierne.

Spørgsmål og svar om revision af statstilskud

Erklæringer om offentlig revision

Hvis du er revisor og skal afgive en erklæring, kan du finde skabeloner til det her.