Evaluering af beretninger

Rigsrevisionens beretninger bliver årligt fagligt evalueret.

Rigsrevisionen har siden 2000 fået foretaget en faglig evaluering af alle beretninger. Evalueringerne er foretaget af et panel af forskere fra de danske universiteter. 

Den faglige evaluering af Rigsrevisionens 20 beretninger fra 2023 viser, at alle beretningerne er vurderet som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Beretningerne er bl.a. vurderet ud fra, om konklusionerne er underbyggede og balancerede, samt om den metodiske tilgang er velegnet.

Faglig evaluering af beretningerne om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning

Rigsrevisionens 2 beretninger om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning er senest evalueret af Kim Klarskov Jeppesen, der er professor i revision og studieleder for cand.merc.aud.-studiet på CBS. Formålet med evalueringen er at få en ekstern vurdering af den faglige kvalitet og på den baggrund hente inspiration til at forbedre kommende beretninger.

Evalueringen af den faglige kvalitet af de 2 beretninger bygger på følgende spørgsmål:

 • Er beretningens emne og formål klart beskrevet og afgrænset?
 • Er der klare konklusioner i de enkelte revisionssager i beretningen?
 • Bliver konklusionerne underbygget af overbevisende og klare argumenter?
 • Fremstår konklusionerne balancerede set i forhold til de argumenter, Rigsrevisionen har præsenteret i sagen?
 • Hvad er den samlede vurdering af beretningen?

Læs den seneste evaluering (PDF)

Faglig evaluering af større undersøgelser

Evalueringerne af den faglige kvalitet bygger på følgende spørgsmål:

 • Er beretningens emne og formål klart motiveret, og er afgrænsningen relevant?
 • Er det tydeligt, hvorfor de valgte undersøgelsesspørgsmål er egnede til at belyse formålet?
 • Er de valgte metoder velegnede til at belyse formålet og undersøgelsesspørgsmålene?
 • Er beretningens resultater og konklusioner tilstrækkeligt underbygget?
 • Er beretningens konklusioner balancerede?
 • Hvad er den samlede vurdering af beretningen?

Alle beretningerne er blevet fagligt evalueret af et evalueringspanel.

Evalueringspanel

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef