Sådan laver vi større undersøgelser

Rigsrevisionens større undersøgelser følger i hovedreglen den samme proces. Helt overordnet består den af en forundersøgelsesfase, en undersøgelsesfase og en opfølgningsfase. Få svar på, hvad de enkelte step i vores undersøgelser indeholder, hvad formålet med processen er, hvad Rigsrevisionen forventer af dem, vi reviderer, og hvad de reviderede kan forvente af os.

Standarderne for offentlig revision (SOR)

Forundersøgelse

1

Vi indleder vores undersøgelser med en forundersøgelse, hvor vi udarbejder et undersøgelsesdesign.

Design

Undersøgelse

2

Vi gennemfører en undersøgelse ud fra designets formål og vurderingskriterier.

Faktaafklaring

Beretningsudkast

Afgivelse til Statsrevisorerne

Opfølgning

3

Vi følger op på beretningen i et såkaldt § 18, stk. 4-notat og derefter eventuelt i fortsatte notater, indtil sagen kan afsluttes.

§ 18, stk. 4-notat

Fortsat(te) notat(er)