Kontakt

Skal du besøge os i tidsrummet mandag-fredag kl. 9.00-16.00, er adressen:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Du kan selvfølgelig også ringe til os på tlf. 33 92 84 00 eller sende en mail til info@rigsrevisionen.dk, hvis du har et spørgsmål til revisionen. 

Forhold at overveje, når du kontakter os

Rigsrevisionen sætter pris på at blive orienteret om forhold, som borgerne mener kan have vores interesse, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Rigsrevisionen kan som udgangspunkt ikke kommentere på igangværende sager. Rigsrevisionen er ikke klageinstans. Borgere, interesseorganisationer mv. kan derfor ikke klage til Rigsrevisionen over afgørelser truffet af andre myndigheder, herunder myndighedernes administration af love mv. 
  • Statsrevisorerne er de eneste, der kan anmode Rigsrevisionen om at iværksætte revisionsmæssige undersøgelser. 
  • Send ikke følsomme eller fortrolige oplysninger, medmindre vi har spurgt om det. Hvis du skal sende e-mails med følsomme eller fortrolige data, skal du bruge e-mail, der er beskyttet med særlig kryptering, så kun den modtager, du henviser til, kan læse dataene.
  • Hvis du nævner en anden person, kan vi være nødt til at kontakte denne person for at informere personen om, at vi behandler personoplysninger om personen. Vi foretager en afvejning i hvert enkelt tilfælde, herunder hvor stor indsatsen for at få fat i personen er, og hvor vigtigt det er, at personen modtager oplysningerne.

Journalisering af borgerhenvendelser

Efter offentlighedslovens § 15 er der pligt til at journalisere dokumenter, der modtages eller sendes som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Som udgangspunkt vil vi derfor journalisere henvendelser og svar. De databeskyttelsesretlige regler gælder for behandlingen. Læs mere her.

Håndtering af e-mails og digitalt materiale

E-mails sendt til Rigsrevisionens officielle postkasse info@rigsrevisionen.dk bliver modtaget og behandlet som al anden post. Alle postkasser i Rigsrevisionen understøtter TLS-krypterede e-mails.

Myndigheder, borgere og virksomheder kan via Digital Post (NgDP) sende e-post på op til 90 MB til Rigsrevisionen. Hvis du ved, hvem der skal modtage din henvendelse, vil det være en hjælp for os, at du skriver det i beskeden.

Rigsrevisionens filportal kan anvendes til at modtage store filer på op til 2 GB pr. fil. De udvekslede filer bliver sikkerhedsscannet og krypteret, når de overføres, og kan derfor ikke læses af andre.

Send en faktura

Rigsrevisionen modtager ikke papirfakturaer. For at kunne sende en faktura elektronisk til Rigsrevisionen skal den påføres EAN-nr.: 5798000016002.

Rigsrevisionens CVR-nr. er: 77806113.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef