Sådan reviderer vi statsregnskabet

Rigsrevisionen reviderer statsregnskabet hvert år. Helt overordnet består revisionen af en planlægningsfase, en revisionsfase og en rapporteringsfase. Få svar på, hvad der er formålet med de enkelte faser og typer af revisioner, hvordan revisionerne rapporteres, hvad de reviderede kan forvente af os, og hvad vi forventer af dem, vi reviderer. 

Rigsrevisionens revision af statsregnskabet

Planlægning

1

Vi planlægger revisionen, så den har fokus på centrale og risikofyldte dele af det område, vi reviderer.

Revisionsplan

Revisionsopgaver

2

Vi gennemfører 3 typer af revisionsopgaver, der har fokus på forskellige dele af ministeriernes forvaltning.

Finansiel revision

Juridisk-kritisk revision

Forvaltningsrevision

Rapportering af revisionen

3

Resultaterne af revisionen rapporteres i en erklæring til ministeriet og i 2 årlige beretninger til Statsrevisorerne.

Erklæring/beretning

Afgivelse til Statsrevisorerne

§ 18, stk. 4-notater