Afgivelse til Statsrevisorerne

Vi afgiver hvert år 2 beretninger til Statsrevisorerne om resultaterne af vores årlige revision af statsregnskabet og statens forvaltning.

Formål

Formålet med beretningerne om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning er at orientere Statsrevisorerne om centrale revisionsresultater. Dermed skal beretningerne understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne og godkende det årlige statsregnskab. 

Vi afgiver beretningerne til Statsrevisorernes møde i august. Vi oplyser ministeriet om datoen for mødet og informerer ministeriet, hvis Statsrevisorerne forventer at holde et pressemøde. Statsrevisorerne afgiver beretningerne med deres bemærkninger, hvorefter Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningerne. Statsrevisorernes bemærkninger tager udgangspunkt i en karakterskala. Sammen med hver beretning offentliggøres ”Kort fortalt”, som kort beskriver beretningens formål og resultater.

Statsrevisorerne sender beretningerne til ministrene efter mødet. 

Ministrene får en frist på 3 måneder til at redegøre for de tiltag, ministerierne har iværksat på baggrund af beretningerne.

Produkter

Vi afleverer vores beretninger om revisionen af statsregnskabet og revisionen af statens forvaltning til Statsrevisorerne. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender beretningerne til ministeriet 2 dage før Statsrevisorernes møde ca. kl. 10.00. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør beretningen umiddelbart efter Statsrevisorernes møde ca. kl. 14.00. Herefter kan ministeriet udtale sig om sagerne i beretningerne.

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent