Til Folketinget

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og understøtter den parlamentariske kontrol. Vi reviderer statsregnskabet og gennemfører undersøgelser af specifikke områder af den offentlige forvaltning på eget initiativ eller på initiativ af Statsrevisorerne.

Denne side samler oplysninger om Rigsrevisionen særligt målrettet Folketingets medlemmer.

Foto:
Christoffer Regild

Teknisk gennemgang af beretninger

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kan gennemgå aktuelle eller tidligere beretninger for udvalgene.

Følg med i Rigsrevisionens arbejde

Tilmelding til Rigsrevisionens nyhedsbrev

Følg Rigsrevisionen på LinkedIn

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef