Organisation

Rigsrevisionen er organiseret i 18 kontorer fordelt på 3 afdelinger, der bl.a. beskæftiger sig med årsrevision og større undersøgelser på forskellige ministerområder. Ledelsen varetages af rigsrevisor i samarbejde med direktionen.

Direktionen

Rigsrevisionen ledes af rigsrevisor Birgitte Hansen i samarbejde med 3 afdelingschefer. 

Organisation pr. 1. maj 2024

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef
Rigsrevisor

Birgitte Hansen

Afdeling for større undersøgelser

Afdelingschef
Lene Schmidt

Afdeling for årsrevision

Afdelingschef
Yvan Pedersen

Afdeling for stabsfunktioner

Afdelingschef
Nanna Henning

3. kontor

Kontorchef
Signe Blaabjerg Christoffersen

Større undersøgelser:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

1. kontor

Kontorchef
Carina Høgsted

Regnskaber:
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet

8. kontor

Kontorchef
Morten Lihn Jørgensen

Udvikling af større undersøgelser

4. kontor

Kontorchef
Kristian Brink

Større undersøgelser:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2. kontor

Kontorchef
Heidi Lund

Regnskaber:
Forsvarsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lønrevision (alle ministerier)

17. kontor

Kontorchef
Dorte Jensen

Økonomi og it

7. kontor

Kontorchef
Claus Vejlø Thomsen

Større undersøgelser:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transportministeriet

5. kontor

Kontorchef
Marie Lindeløv

Regnskaber:
Erhvervsministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

18. kontor

HR-chef
Lisbeth Herlev

HR og intern service

11. kontor

Kontorchef
Niels Kjøller Petersen

Større undersøgelser:
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet
Økonomiministeriet

6. kontor

Kontorchef
Søren Vadskjær Skyum

Regnskaber:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Transportministeriet

19. kontor

Kontorchef
Niels Gyldenvang Steffensen

Direktionssekretariat
Internationalt samarbejde

14. kontor

Kontorchef
Stine Dahlgaard

Større undersøgelser:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

9. kontor

Kontorchef
Thomas Bugge Hansen

Regnskaber:
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet
Økonomiministeriet

Juridisk chef
Ole Sellmer Sørensen

Juridisk rådgivning

15. kontor

Kontorchef
Mads Nyholm Jacobsen

Større undersøgelser:
Byggeprojekter, større anskaffelser, it-projekter og infrastrukturprojekter

10. kontor

Kontorchef
Dorte Lundgaard

Regnskaber:
Skatteministeriet

13. kontor

Kontorchef
Henrik Lange

Regnskaber:
Børne- og Undervisningsministeriet
Kirkeministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

16. kontor

Kontorchef
Vicky la Cour

It-revision (alle ministerier)