Revision af andre årsregnskaber

Rigsrevisionen reviderer mange andre årsregnskaber end selve statsregnskabet.

Det drejer sig om årsregnskaber, som et ministerium er ansvarlig for, fordi virksomheden er oprettet eller finansieret i henhold til lov, eller fordi staten indgår som ejer, jf. § 2 i rigsrevisorloven.

Hvert år reviderer Rigsrevisionen årsregnskaber fra bl.a. DR, DSB, Dansk Hunderegister, Energinet og Nordisk Råd. For hver opgave gennemføres en finansiel revision, og over en 5-årig periode undersøger revisorerne emner inden for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Kravene til revisionerne er fastsat i standarderne for offentlig revision (SOR).

Nederst på siden findes en oversigt over, hvilke opgaver med revision af andre årsregnskaber Rigsrevisionen har.

En række af revisionerne udføres i samspil med andre revisorer. På langt de fleste opgaver er Rigsrevisionen enerevisor, men på andre er der et samarbejde med en medrevisor eller en § 9-revisor.

Enerevisor

Rigsrevisionen reviderer hele årsregnskabet og gennemfører finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Årsrapporten påtegnes af Rigsrevisionen.

Medrevisor

Rigsrevisionen samarbejder med godkendte revisorer (dvs. statsautoriserede og registrerede revisorer) om nogle opgaver, hvor dette er fastsat i lovgivningen. Vi aftaler en praktisk arbejdsdeling med medrevisor, så medrevisor primært udfører den finansielle revision, mens Rigsrevisionen primært udfører juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner. Både Rigsrevisionen og medrevisor påtegner årsrapporten, og begge har ansvaret for konklusionerne.

§ 9-revisor

Rigsrevisorlovens § 9 giver mulighed for, at en minister og rigsrevisor kan aftale, at revisionen af årsregnskaber udføres af en godkendt (dvs. en statsautoriseret og registreret) revisor. § 9-revisors forpligtelser er fastsat af § 9-aftalen, som sikrer, at Rigsrevisionen kan anvende revisorens arbejde. Rigsrevisionen udformer sin egen påtegning af årsrapporten.

Opgaver med revision af andre årsregnskaber

 • DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond
 • Dansk Hunderegister
 • De Danske Kongers Kronologiske Samling
 • Den Danske Klimaskovfond
 • Folkekirkens fællesfond
 • NATO Headquarters Multinational Corps Northeast
 • NATO Headquarters Multinational Division North
 • Nordic Patent Institute
 • Nordisk Kulturfond
 • Nordisk Ministerråd
 • Nordisk Ministerråds kontorer i Riga, Tallinn og Vilnius
 • Nordisk Råd
 • Rejsegarantifonden
 • Stiftsmidlerne (Københavns Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift, Lolland-Falsters Stift, Fyens Stift, Haderslev Stift, Ribe Stift, Aarhus Stift, Viborg Stift, Aalborg Stift)
 • TV 2/Bornholm
 • TV 2/Fyn
 • TV 2 Kosmopol
 • TV MIDTVEST
 • TV 2 Nord
 • TV 2 ØST
 • TV 2 ØSTJYLLAND
 • By & Havn
 • Danmarks Grundforskningsfond
 • DanPilot
 • DOT – Din Offentlige Transport
 • DSB
 • EIFO – Danmarks Eksport- og Investeringsfond
 • EuroSkills 2025 I/S
 • Finansiel Stabilitet
 • MedCom
 • Metroselskabet
 • Naviair
 • Sundhed.dk
 • DR
 • Energinet
 • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
 • ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
 • Nordsøenheden
 • Nordsøfonden
 • Erklæringer på EU-projektregnskaber mv.
 • Erklæringer vedrørende BMVI-programperioden 2021-2027

Kontakt

Kristoffer Blegvad
Chefkonsulent