Lovgrundlag

Rigsrevisionen arbejder ud fra rigsrevisorloven og instruks for rigsrevisor.

I rigsrevisorloven kan du orientere dig om, hvem Rigsrevisionen reviderer, og hvilke dokumenter Rigsrevisionen kan få adgang til.

Instruks for rigsrevisor handler om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling. Det fremgår af instruksen, at bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlighedsloven også gælder for Rigsrevisionen med få undtagelser og præciseringer.

Rigsrevisorloven Instruks for rigsrevisor

Kontakt

Britt Scherfig
Chefkonsulent