Lene Schmidt

Lene Schmidt er afdelingschef for afdelingen for større undersøgelser.

Foto af Lene Schmidt
Afdelingen reviderer:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Finansministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kirkeministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Skatteministeriet
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Statsministeriet
 • Transportministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Økonomiministeriet.

Kontakt

Lene Schmidt
Afdelingschef