Lene Schmidt

Lene Schmidt er afdelingschef for Afdeling A.

Foto af Lene Schmidt
Afdeling A reviderer:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Indenrigs- og Boligministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kulturministeriet
  • Miljøministeriet
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Social- og Ældreministeriet
  • Transportministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Kommunal afregning og EU-erklæringer.

Kontakt

Lene Schmidt
Afdelingschef