Erklæringer om offentlig revision

Den offentlige revision udføres i samspil mellem Rigsrevisionen og godkendte revisorer (statsautoriserede eller registrerede revisorer).

Rigsrevisionen og FSR - danske revisorer har derfor udarbejdet paradigmer, som revisorerne kan anvende, når de påtegner regnskaber med en erklæring om den udførte offentlige revision. Paradigmerne er relevante for revisionsopgaver i stat, regioner, kommuner, offentligt finansierede virksomheder og andre opgaver med revision af offentlige midler.

Hvis revisionen udføres af en godkendt revisor, gælder de almindelige krav til godkendte revisorers arbejde og erklæringer. Herudover gælder et særligt krav om, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR).

I tilknytning til SOR 5 – Erklæringer om den udførte offentlige revision er der fastlagt 3 paradigmer, som her findes som Word-skabeloner. 

FSR - danske revisorer har desuden udarbejdet en række forskellige versioner af de 3 paradigmer, der mere specifikt er målrettet forskellige revisionsopgaver:

Tidligere vejledninger om offentlig revision

Rigsrevisionens publikation "God offentlig revisionskik - normen for offentlig revision" (PDF) er fra 1. januar 2017 afløst af standarderne for offentlig revision (SOR) og er ikke længere gældende. Publikationen kan dog have relevans for forståelsen af revisioner udført i perioden 2013-2017.

Vejledningen "Forvaltning og revision af offentlige tilskud" (PDF) er ikke opdateret med ændringer som følge af SOR. Vejledningens anbefalinger er derfor ikke længere relevante for ministerier og andre tilskudsydere – se i stedet "Spørgsmål og svar om revision af statstilskud". Vejledningen indeholder dog også praktisk vejledning til revisorer. Disse dele kan eventuelt forsat være nyttige for godkendte revisorer, der løser opgaver med erklæringer om regnskaber for projekttilskud.

Kontakt

Kristoffer Blegvad
Chefkonsulent