EUROSAI

INTOSAI er opdelt i regionale arbejdsgrupper, og Rigsrevisionen er medlem af den europæiske organisation EUROSAI.

Formålet med EUROSAI er sammenfaldende med INTOSAI's formål om videndeling og erfaringsudveksling, men gælder mellem de europæiske rigsrevisioner. EUROSAI afholder kongres hvert 3. år.

Der eksisterer en række komitéer og arbejdsgrupper i EUROSAI-regi, som bl.a. understøtter videreuddannelse af offentlige revisorer gennem kurser og seminarer.

Den næste EUROSAI-kongres afholdes i Israel.

Rigsrevisionen har i en årrække deltaget i flere EUROSAI-arbejdsgrupper med fokus på bl.a. it og miljø.

Yderligere information om EUROSAI kan findes på www.eurosai.org.

Kontakt

Mette Matthiasen
Specialkonsulent