Peerreview af Rigsrevisionen

Henover 2021 er udvalgte processer og aktiviteter i Rigsrevisionen blevet vurderet (peerreviewet) af et hold kompetente revisorer fra henholdsvis den norske, svenske og finske rigsrevision. 

Peerreview-holdets overordnede konklusion med hensyn til vores revisionsstrategi for statsregnskabet og strategi for større undersøgelser var positiv. Peerreview-holdet havde samtidig en række forslag til forbedring af fx vores kvalitetsstyring, processer for dokumentation og valg af emner for de større undersøgelser.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef