Kundemålinger

Som en del af Rigsrevisionens kvalitetsstyring udsender Rigsrevisionen jævnligt kundemålinger til de ministerier og regioner, vi reviderer.

Formålet med kundemålingerne er at få en tilbagemelding på, hvordan de reviderede oplever, at vi tilrettelægger vores arbejde og kommunikerer med dem undervejs i revisionen.

Rigsrevisionens arbejde måles i henhold til 3 overordnede kvalitetsprincipper for at: 

  • optræde professionelt
  • gennemføre vores revisioner, så vi kan løse vores opgaver i rigsrevisorloven, samtidig med at vi tager hensyn til forholdene hos dem, vi reviderer
  • være tydelige omkring, hvad I kan forvente af os, og hvad vi forventer af jer i revisionens forskellige faser.

Rigsrevisionen sender en kort spørgeskemaundersøgelse til de reviderede ministerier, regioner mv., når vi har afsluttet en revision. Dette gælder både i forbindelse med årsrevisionen og de større undersøgelser.

Kundeundersøgelsens resultater giver værdifuld feedback til de enkelte revisionskontorer og indgår samtidig i Rigsrevisionens overvejelser om eventuelle praksisændringer i revisionernes proces og kommunikation. 

Resultaterne fra den seneste kundeundersøgelse var generelt positive. Den samlede vurdering af vores processer og kommunikation lå på 3,8 i gennemsnit for årsrevisionen og de større undersøgelser målt på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste vurdering og 5 den højeste.

På opfordring fra de reviderede ministerier og regioners tilbagemelding har Rigsrevisionen vedtaget ændringer i den fremtidige revisionsproces. Rigsrevisionen har bl.a. iværksat ændringer for at give ministerierne længere tid til at besvare vores spørgsmål og henvendelser og for at sikre bedre kommunikation om, hvordan ministeriernes svar bruges i Rigsrevisionens beretninger. Rigsrevisionen vil også forbedre kommunikationen til de reviderede om de emner, vi vælger at tage med i revisionen af statens regnskab og forvaltning.

Kundemålingernes resultater og de vedtagne ændringer fremgår også af Rigsrevisionens årsrapporter, som offentliggøres hvert år i april.

Kontakt

Mathias Frost-Henriksen
Fuldmægtig