INTOSAI

INTOSAI står for International Organization of Supreme Audit Institutions og er en verdensomspændende sammenslutning af 199 rigsrevisioner.

Formålet med INTOSAI er at skabe grundlag for videndeling og erfaringsudveksling mellem alle verdens rigsrevisioner.

INTOSAI holder en kongres hvert 3. år, og derudover afholdes møder i en række arbejdsgrupper og komitéer.

Yderligere information om INTOSAI og arbejdet i de forskellige komitéer og arbejdsgrupper kan findes på www.intosai.org.

Kontakt

Mette Matthiasen
Specialkonsulent