EU-samarbejde

EU-samarbejdet foregår i EU-Kontaktkomitéen, hvor alle EU's rigsrevisioner og Den Europæiske Revisionsret mødes.

Formålet med EU-Kontaktkomitéen har været at skabe et forum, hvor spørgsmål af fælles interesse kan debatteres, og hvor der er gensidig støtte til at styrke ekstern revision og ansvarlighed på EU-området. Rigsrevisionerne mødes én gang om året. Derudover afholdes årligt 1-2 møder mellem EU-kontaktpersonerne og møder i en række arbejdsgrupper. 

På EU-Kontaktkomitéens hjemmeside (www.contactcommittee.eu) ligger der en oversigt over alle arbejdsgrupper under EU-Kontaktkomitéen. Arbejdsgruppernes formål/mandat, medlemmer og aktuelle møder fremgår af oversigten, og det er beskrevet, hvilke fremskridt der er sket i løbet af året. På samme hjemmeside ligger de senere års vedtagne resolutioner, der viser mandaterne for det videre samarbejde i EU-Kontaktkomitéen.

Rigsrevisionen reviderer de EU-midler, der bliver indbetalt til og udbetalt fra Danmark, og udgiver en årlig beretning og revisionserklæring om revisionen af EU-midler i Danmark. Rigsrevisionen koordinerer og deltager desuden i alle Den Europæiske Revisionsrets revisioner af EU-midler i Danmark.

Kontakt

Mathias Frost-Henriksen
Fuldmægtig