Beretning om staten som indkøber

19-04-2006

Beretning nr. 13/2005

 Beretningen handler om den statslige indkøbsforvaltning. Formålet har været at undersøge, om staten udviser sparsommelighed, når der købes varer og tjenesteydelser. Dette kan bl.a. ske ved at forpligte sig til at købe en vis mængde på forhånd samt ved at standardisere og koordinere sine indkøb.

Det har endvidere været formålet at undersøge og vurdere, om ministerierne har udnyttet mulighederne for at effektivisere deres indkøbsvirksomhed, bl.a. at digitalisere indkøbsprocesserne, styrke indkøbernes kompetencer og ved at udarbejde relevant information om indkøbsområdet.

Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Finansministeriets initiativer har været med til at effektivisere statens indkøbsvirksomhed.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. april 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/05 om staten som indkøber

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at der ikke i tilstrækkelig grad udvises sparsommelighed ved statens indkøb.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ikke alle ministerier yder en aktiv indsats for at effektivisere statens indkøb."

Rigsrevisors notat af 13. september 2006

Rigsrevisors notat af 2. marts 2010

Notatet følger op på beretning nr. 13/05 om staten som indkøber. I beretningen undersøgte Rigsrevisionen, om staten i tilstrækkelig grad erhvervede varer og tjenesteydelser under hensyntagen til sparsommelighed. Beretningen viste, at der fortsat var et betydeligt potentiale for effektivisering af statens indkøbsvirksomhed.

Rigsrevisionen har fulgt op på, om Finansministeriet og en række øvrige ministerier har styrket indsatsen på de anbefalede områder. Notatet viser, at ministeriernes initiativer er tilfredsstillende. Initiativerne har styrket statens indkøbsvirksomhed og medført betydelige besparelser og en mere omkostningsbevidst anvendelse af statens midler. Med notatet betragtes sagen som afsluttet.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik