Notat om gevinstrealisering i statslige it-projekter

04-04-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ministeriernes opfølgning på, om gevinsterne ved deres it-projekter bliver realiseret eller ej
  • ministeriernes realisering af gevinsterne ved deres it-projekter
  • ministeriernes grundlag for at forvente gevinster
  • Finansministeriets initiativer til at forbedre ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster – også efter idriftsættelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef