Notat om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

18-10-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus for 2 nævn – Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes for Planklagenævnets vedkommende, da der er sket en kontinuerlig forbedring af sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet er fortsat for lang, hvilket Rigsrevisionen finder utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef