Notat om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2022 om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skattestyrelsens arbejde med at øge fokus på økonomisk væsentlighed ved udvælgel­se af store selskaber til kontrol i kategorien mellem risiko
  • Skattestyrelsens initiativer for at styrke kontrollen af de mest risikofyldte selskaber
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at sikre, at internationale skatte- og regn­skabsoplysninger fra de store selskaber anvendes systematisk i kontrollen
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at forbedre styringsgrundlaget og synlig­gøre resultaterne af kontrolindsatsen, herunder om styrelsen får overblik over, hvor mange kontrolsager der ankes, og om sagerne vindes eller tabes i ankeprocessen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef