Beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

12-09-2018

Beretning nr. 22/2017

Beretningen handler om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver med fregatter, inspektionsskibe og kampvogne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse deres opgaver tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene haft de nødvendige forudsætninger for at kunne løse alle deres opgaver, dvs. beredskab, indsættelse og uddannel­se, tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger? 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse alle deres opgaver tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger herfor. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. september 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2017 om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge forsvarsloven skal Forsvaret råde over styrker, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de fastsatte opgaver – bl.a. skal Forsvaret kunne deltage i NATO-opgaver inden for et givent varsel, foretage suverænitetshævdelse og løse andre myndighedsopgaver. 

Denne beretning handler om, hvorvidt Forsvarets fregatter, inspektionsskibe og kamp­vogne har tilstrækkeligt udstyr, bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og har en tilstrækkelig besætning med de rette kompetencer til at blive indsat i operationer og tilmeldt beredskab. Forsvaret råder over 3 fregatter, 4 inspektionsskibe og 38 kampvogne. 

Forsvarsministeriet vurderer, at de pålagte beredskaber og indsættelser, fx i Arktis, er løst tilfredsstillende. Undersøgelsen viser dog en række eksempler på, at der har manglet udstyr og besætningsmedlemmer i forhold til, hvad Forsvaret selv anser som nødvendigt for at kunne løse sine opgaver. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har haft de nødvendige forudsætninger for at leve op til Forsvarets egne mål for en tilfredsstillende opgaveløsning. Mangel på udstyr og besætningsmedlemmer har gjort Forsvaret sårbart og udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver med beredskab og indsættel­se. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Forsvaret, i tilfælde af at beredskabet udløses, generelt vil prioritere at klargøre og indsætte de bedst fungeren­de enheder.  

Statsrevisorerne finder det relevant, at Forsvarsministeriet vil styrke styringen og tilsynet med Forsvarets opgaveløsning."

Rigsrevisionens notat af 11. december 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2017 om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

  • resultatet af Forsvarets arbejde med at øge den operative evne for fregatterne og inspektionsskibene for løsningen af opgaverne beredskab, indsættelse og uddannelse og øge rådigheden for kampvognene, herunder både de kampvogne, der anvendes til uddannelsesbrug, og de kampvogne, der er tilmeldt til NATO-beredskab
  • resultatet af Forsvarsministeriets arbejde med at styrke den strategiske styring af koncernen. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. september 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2017 om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Forsvarets arbejde med at øge den operative evne for fregatterne og inspektionsskibe­ne for løsningen af opgaverne beredskab, indsættel­se og uddannelse og øge rådigheden for kampvognene, herunder både de kampvogne, der anvendes til uddannelsesbrug, og de kampvogne, der er tilmeldt til NATO-beredskab
  • resultatet af Forsvarsministeriets arbejde med at styrke den strategiske styring af koncernen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2017 om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Forsvarets arbejde med at øge den operative evne for fregatterne og inspektionsskibene for løsningen af opgaverne beredskab, indsættelse og uddannelse og øge rådigheden for kampvognene, herunder både de kampvogne, der anvendes til uddannelsesbrug, og de kampvogne, der er tilmeldt til NATO-beredskab.
  • resultatet af Forsvarsministeriets arbejde med at styrke den strategiske styring af koncernen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets indsats for at øge bemandingen på Forsvarets fregatter og inspektionsskibe
  • Forsvarsministeriets indkøb af kritisk materiel til fregatter og inspektionsskibe. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik