Beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og opholdstilladelser samt forretningsvisa

22-03-2006

Beretning nr. 10/2005

Beretningen handler om Udlændingestyrelsens administration og tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa. Undersøgelsen omfatter en gennemgang af 3.697 afgørelser truffet i perioden 2002 - 1. maj 2005.

Formålet har været at undersøge, om Udlændingestyrelsens kontrol med tildeling af tilladelser på områderne er tilstrækkelig. Beretningen vurderer Udlændingestyrelsens kontrol samt it-systemer og forretningsgange, og om Udlændingestyrelsen har sikret en tilfredsstillende udvikling i sagsbehandlingstiderne. Den rolle, Integrationsministeriets departement har haft, er tillige behandlet i beretningen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. marts 2006 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og opholdstilladelser samt forretningsvisa

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Udlændingestyrelsen bruger ca. ⅓ af sine resurser på sagsbehandling i forbindelse med tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt visumområdet.

Beretningen viser, at sagsbehandlingen ikke er betryggende på disse områder.

Statsrevisorerne påtaler:

  • at Udlændingestyrelsen – særligt på studieområdet – ikke har sikret en tilstrækkelig kontrol af ansøgernes oplysninger om opholdsgrundlag og selvforsørgelse
  • at Udlændingestyrelsens sagsbehandling ikke har været tilstrækkelig sikker, og at organiseringen af og kvaliteten i sagsbehandlingen ikke har været tilfredsstillende
  • at sagsbehandlingstiderne er steget væsentligt i perioden 2002-2005, særligt på studie- og erhvervsområdet.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at integrationsministeren ikke har sikret en it-understøttet, effektiv og betryggende sagsbehandling i Udlændingestyrelsen."

Rigsrevisors notat af 10. maj 2006

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. maj 2006

 

 Beretning 10/ 2005 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa

Sagen optages i Endelig betænkning 2005 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne vil følge integrationsministerens initiativer med henblik på, at der snarest etableres en it-understøttet, effektiv og betryggende sagsbehandling i Udlændingestyrelsen."

Rigsrevisors notat af 3. marts 2008

Rigsrevisors notat af 28. juni 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervs­opholdstilladelser samt forretningsvisa.

Der er i notatet fulgt op på 2 områder:

  • udviklingen i ministeriets arbejde med at implementere et elektronisk sags- og dokument­håndteringssystem
  • ministeriets arbejde med at fastlægge behovet for ledelsesinformation om sagsbehandlingstider.

Med notatet betragtes sagen som afsluttet..

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik