Beretning om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

15-11-2000

Beretning nr. 15/1999

Beretningen omhandler DR og TV 2s tv-virksomhed. Beretningen indeholder en sammenligning og vurdering af den overordnede produktivitetsudvikling i DR og TV 2 fra 1990 til 1999. Desuden indeholder beretningen en mere detaljeret analyse og vurdering af udviklingen i enhedsomkostninger for forskellige programtyper i DR og TV 2, og en analyse af udviklingen i enhedsomkostninger for egen- og fremmedproduktion i de 2 stationer. Endvidere er det undersøgt, hvordan DR og TV 2 opfyldte en række af deres public service-forpligtelser i 1995 og 1998. I relation hertil er det undersøgt, hvordan DR og TV 2 operationaliserede deres public service-forpligtelser, samt hvordan stationerne rapporterede om opfyldelsen heraf i deres public service-regnskaber. Både i produktivitetsundersøgelsen og i undersøgelsen af stationernes opfyldelse af public service-forpligtelserne foretog Rigsrevisionen sammenligninger med 3 udenlandske public service-stationer.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/99 om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Beretningshistorik