Beretning om statens driftstilskud til vindmøller

06-12-2000

Beretning 3/2000

Beretningen indeholder en undersøgelse og vurdering af kontrollen med statens driftstilskud til vindmøller. I undersøgelsen vurderes Energistyrelsens administration, herunder især opbygningen af et edb-register, som var nødvendigt for gennemførelsen af den kontrol, som i praksis skulle udføres af elforsyningsselskaberne. Endvidere vurderes den kontrol, som i praksis blev udført af elforsyningsselskaberne, Told•Skats kontrol af udbetalinger og samarbejdet mellem Energistyrelsen og Told•Skat.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af atsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/00 om statens driftstilskud til vindmøller

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne påtaler, at Energistyrelsen først efter næsten 4 år har afsluttet etablerin­gen af et edb-register, hvorfor Energistyrelsen ikke har haft nogen kontrol med vindmølle­eje­re og elforsyningsselskaber.

Statsrevisorerne finder, at Miljø- og Energiministeriets forvaltning af statens driftstilskud til vindmøller har været mangelfuld.

I sagen om overgangsreglerne i forbindelse med elreformen forventer statsrevisorerne, at mini­steren orienterer statsrevisorerne om, hvorvidt kontrakten på den enkelte vindmølle er indgået på bindende og ubetingede vilkår."

Rigsrevisors notat af 27. maj 2003

Beretningshistorik