Beretning om Ørestads- og Metroprojektet

06-12-2000

Beretning nr. 2/2000

Beretningen omhandler Ørestads- og Metroprojektets økonomi, fordyrelser og forsinkelser samt Ørestadsselskabets styrende rolle i anlægsopgaven. Det belyses, hvilke rammer Ørestadsloven fastlagde for udviklingen af Ørestaden og etableringen af Metroen, og hvordan Ørestadsselskabet udfyldte disse rammer. I den forbindelse undersøges og vurderes udviklingen i salget af arealer i Ørestaden samt projektforløbet, herunder indgåelse af kontrakter i Metroprojektet. Endvidere analyseres Ørestadsselskabets prognosemodel for passagerer og selskabets tilrettelæggelse af ledelsesinformation om Metroprojektets fremdrift. Endelig analyseres og vurderes de langsigtede økonomiske konsekvenser af den faktiske økonomiske udvikling i det samlede Ørestads- og Metroprojekt.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/00 om Ørestads- og Metroprojektet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne finder ikke anledning til på nuværende tidspunkt at vurdere sel­skabs­kon­struk­tio­nen og selskabernes virksomhed, idet det ved lov er udlagt til 3 offentlige interessentskaber med Øre­stadsselskabet I/S i spidsen. Der er tale om anlægs- og finansieringsplaner med en tidshorisont på over 40 år, hvor anlægsopgaverne ikke er finansieret over statens budget.

Statsrevisorerne finder, at rigsrevisors bemærkning om Ørestadsselskabets styring af projekter­ne er principiel og vil fremhæve, at Ørestadsselskabet bør intensivere sin styring af projekterne ved bl.a. at øge kontrollen af og opfølgningen på entreprenørernes arbejde, og at Trafikministeriet og Finansministeriet bør vurdere selskabets informationer kritisk, især i forbindelse med afgivelse af oplysninger til Folketinget."

Beretningshistorik