Beretning om statens bekæmpelse af Salmonella

12-04-2000

Beretning nr. 8/1999

I beretningen undersøges og vurderes statens indsats i bekæmpelsen af Salmonella og andre levnedsmiddelbårne sygdomme. Det vurderes, om der er fastlagt en overordnet strategi og sammenhængende handlingsplaner for overvågning og bekæmpelse af Salmonella og andre levnedsmiddelbårne sygdomme hos dyr og mennesker. Ud fra udviklingen i salmonellaforekomsten hos henholdsvis dyr og mennesker vurderes det, om effekten af indsatsen svarer til målsætningerne i Fødevareministeriets og erhvervenes fælles handlingsplaner for bekæmpelse af Salmonella i henholdsvis svinekød, æg og fjerkræ. Endvidere foretages en sammenlignende vurdering af salmonellabekæmpelsen i Danmark i forhold til bekæmpelsen i Sverige og visse andre EU-lande.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorens bemærkning til beretningen

Den 12. april 2000 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/99 om statens bekæmpelse af Salmonella

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Beretningshistorik