Notat om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen

04-03-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Transportministeriets arbejde med at udvikle en metode til at vurdere de tidsmæssige risici og de deraf afledte økonomiske risici for større anlægsprojekter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef