Notat om Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret

30-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2021 om Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af By-, Land- og Kirkeministeriets arbejde med at styrke forvaltningen af Trossamfundsregistret
  • resultatet af By-, Land- og Kirkeministeriets arbejde med at tilrettelægge stikprøven af årsregnskaberne for 2021
  • resultatet af By-, Land- og Kirkeministeriets arbejde med at sikre, at tilsynet med indberetninger­ne foretages uden forsinkelser
  • hvorvidt der stadig er trossamfund, der indberetter under 50 medlemmer, og menigheder, der indberetter 0 medlemmer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • By-, Land- og Kirkeministeriets arbejde med at styrke forvaltningen af Trossamfunds­registret. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef