Notat om sagsforløb i det familieretlige system

28-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2023 om sagsforløb i det familieretlige system.  

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren og social- og boligministeren samt en udtalelse fra Domstolsstyrelsen. Notatet handler om de initiativer, som ministrene og Domstolsstyrelsen vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at implementere LEAN i Familieretshusets sagsbehandling i 2024 og 2025
  • udviklingen i Familieretshusets produktivitet
  • udviklingen i sagsbehandlingstider i det familieretlige system, herunder sagsbehand­lingstiderne for forløb i Familieretshuset og familieretterne. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef