Notat om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

03-05-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og udenfor fængslerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, som Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for, med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prø­veløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtten til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, som Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for, med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef