Notat om gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer

25-06-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2023 om gennemsigtighed i effekter af tilskud fra grønne programmer. 

Notatet er baseret på redegørelser fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, klima-, energi- og forsyningsministeren og miljøministeren. Notatet omhandler de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Miljøministeriets, Fødevareministeriets og Klimaministeriets arbejde med at styrke effektmåling af programmer og projekter samt opfølgning herpå
  • Miljøministeriets arbejde med opfølgning på projekternes effekter ved projektafslutning
  • Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte effektmål i handleplaner og afrapporteringen heraf i årsberetningen
  • Fødevareministeriets arbejde med at afklare, hvordan kommercialisering af projekter kan håndteres. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef