Notat om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien

04-06-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2023 om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og udtalelser fra regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • regionernes arbejde med at sikre, at børn og unge i psykiatrien udredes inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt
  • regionernes arbejde med at sikre, at børn og unge i psykiatrien informeres om deres rettigheder, hvis de ikke kan udredes inden for 30 dage
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med at sikre, at overhol­delsen af udredningsretten registreres korrekt på tværs af regionerne
  • resultatet af regionernes arbejde med at afdække mulige årsager til social ulighed i udredningstiden for børn og unge i psykiatrien. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef