Notat om sikring af grundvandet mod pesticider

10-01-2024

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol
  • Miljøstyrelsens kvalitetssikring af styrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler (jf. Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisionens notat af 3. januar 2022).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvorvidt Miljøministeriet afklarer med Europa-Kommissionen, om Miljøstyrelsens dispensationer til pesticider, der indeholder aktivstoffer, som er forbudt i EU, er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef