Notat om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

08-02-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets analysearbejde, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre, og fokus på mørketal i data. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef