Notat om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

15-04-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Der er i notatet fulgt op på Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af kræftpakkeforløb, herunder arbejdet med opfølgning i forhold til udarbejdelse af opfølgningsplaner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af kræft­pakkeforløb, herunder arbejdet med opfølgning i forhold til udarbejdelse af opfølg­ningsplaner.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef