Notat om den forberedende grunduddannelse (FGU)

04-04-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2023 om den forberedende grunduddannelse (FGU). 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer for at styrke arbejdet med forløbsplaner. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef