Notat om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

04-04-2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2023 om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren og Region Hovedstaden har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Region Hovedstadens arbejde med at sikre, at budgettet for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland er robust, herunder at regionen følger den nye reservestrategi
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets justering af de generelle rammer for tilsynet med kvalitetsfondsbyggerierne og ministeriets tilsyn med økonomien i byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, herunder om Region Hovedstadens projektstyring er tilstrækkelig til at holde udgifterne inden for den økonomiske ramme. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef