Notat om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet

27-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2022 om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Motorstyrelsens tiltag, der skal sikre en øget viden om regelefterlevelsen for at styr­­ke den risikobaserede kontrol
  • Motorstyrelsens tiltag, der skal styrke kontrollen på leasingområdet både i forbindel­­se med leasingselskabernes indberetninger til Motorregistret og i forbindelse med efterkontrollen
  • Motorstyrelsens arbejde med sin praksis for sanktionering og mulighederne for at skærpe brugen af sanktioner. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef