Notat om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

13-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2020 om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet
  • Danmarks Statistiks arbejde med at realisere de målsatte effektiviseringer – særligt projektet om standardiseret fejlsøgning
  • Danmarks Statistiks arbejde med at afklare mulighederne for at opgøre produktivitet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets arbejde med at færdiggøre en vejledning og tjeklister med henblik på at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef