Notat om retspsykiatriske patienters forløb

28-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om retspsykiatriske patienters forløb

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • hvilke initiativer og anbefalinger, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af mentalundersøgelser, den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, og hvordan disse forventes udmøntet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Sundhedsstyrelsens og regionernes arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger samt Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med et fagligt oplæg, der beskriver status og udfordringer på psykiatriområdet
  • Kriminalforsorgens arbejde med implementering af et nyt tilsynsforum, uddannelse af sagsbehandlere, der fører tilsyn med retspsykiatriske patienter, samt monitorering af kvaliteten gennem forvaltningsrevisioner udført af direktoratet
  • resultaterne af statsadvokaternes initiativer, herunder om initiativerne har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden, om beskikkelse af bistandsværge sker i umiddelbar forlængelse af dommen, og om politikredsene underretter tilsynsmyndighederne om ny kriminalitet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • hvilke initiativer og anbefalinger den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af mentalundersøgelser, og hvordan disse forventes udmøntet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, herunder Sundhedsstyrelsens og regionernes, arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger
  • hvorvidt statsadvokaternes initiativer har haft en positiv effekt på, om beskikkelse af bistandsværge sker i umiddelbar forlængelse af dommen. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef