Notat om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

27-09-2023

Notat til Statsrevisorerne om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
  • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef