Notat om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

25-10-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Beskæftigelsesministeriets implementering af skærpet tilsyn
  • Beskæftigelsesministeriets, Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med udbredelse af IPS-metoden i landets kommuner
  • resultaterne af drøftelserne i MedComs styregruppe vedrørende en digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentrene og psykiatrien. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef