Notat om revisionen af statens forvaltning i 2022

27-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2022 om revisionen af statens forvaltning i 2022.

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil følge udviklingen i 8 sager:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at understøtte korrekte gebyrsatser
  • Miljøministeriets arbejde med at understøtte korrekte gebyrsatser
  • Justitsministeriets arbejde med at understøtte, at ministeriet overholder reglerne om hviletid og lokalaftaler om arbejdstid
  • Skatteministeriets arbejde med at håndtere udfordringerne med inddrivelse af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige
  • Skatteministeriets arbejde med at forbedre budgetstyringen af it-projekter
  • Kulturministeriets arbejde med at forbedre budgetstyringen af byggeprojekter
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med mål- og resultatstyring
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med aktivitets- og resursestyring.

Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en kommende beretning om revisionen af statens forvaltning. Da sagerne bliver fulgt i regi af en kommende beretning, afsluttes denne beretning om revisionen af statens forvaltning i 2022. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef