Notat om forebyggelse af hospitalsinfektioner

27-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
  • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets fremsættelse af et lovforslag, som skal være med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitetsarbejde
  • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
  • Region Midtjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner
  • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker fra 2017. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef