Notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

27-11-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes opfyldelse af det nationale mål om behandling af høj kvalitet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef