Notat om lodsning i danske farvande

12-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om lodsning i danske farvande

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2022 om lodsning i danske farvande. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra erhvervsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Erhvervsministeriets arbejde med at opstille retningsgivende rammer for DanPilots opkøb af ejerandele i konkurrerende lodserier
  • Erhvervsministeriets initiativer for at højne lodsanvendelsen, herunder ministeriets dialog med Forsvaret om mulighederne for at etablere et anråbsregime, og ministeriets færdiggørelse af arbejdet med servicetjekket af lodsområdet
  • Erhvervsministeriets arbejde med at færdigudvikle konceptet for forsyningsbidraget med fastlæggelse af kriterier for, hvornår forsyningsbidraget aktiveres
  • Erhvervsministeriets og DanPilots arbejde med at opstille målsætninger, herunder finansielle målsætninger, som er baseret på et mere analytisk grundlag end de nuværende målsætninger.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef