Notat om folkeskolereformen

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkeskolereformen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer
  • redegørelsen, som børne- og Undervisningsministeriet senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning (redegørelsen blev udskudt til foråret 2021).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer i folkeskolen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef