Notat om indsatsen over for anbragte børn

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens centrale krav og den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager
  • hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker sagsbehandlingen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens centrale krav og den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager
  • hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker sagsbehandlingen.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef